Gryveken, Reymond

Sköld: I silver en från mark uppväxande ek, åtföljd ovan av en sol, allt svart.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Fem från mark uppväxande ekar, allt svart.
Registrering: SV-450
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...