Hedberg, Torbjörn

Sköld: I silver en av vågskuror bildad sänkt grön sparre, belagd med en eldsflamma av silver och åtföljd ovan av två och nedan av en grön fyrblading.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En kulle av silver på vilken brinner en grön eldsflamma, allt mellan två vingar av silver beströdda med gröna fyrbladingar.
Registrering: SV-454
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...