Hertzberg, Fredrik

Sköld: Delad i guld, vari tre röda hjärtan ställda ett över två, och rött, vari ett treberg av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå harpa belagd med en femuddig stjärna av silver mellan två vingar av guld.
Registrering: SV-364
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...