Holmberg, Svante

Sköld: I guld en blå väderkvarn, stående på ett svart treberg belagt med en brinnande kula av guld och åtföljd av fyra röda rosor.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande stork med lyftade vingar av guld med svarta vingpennor och röd beväring, i näbben hållande ett blått knyte med ett barn av guld.
Registrering: SV-749
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...