Holmgren, Ola

Sköld: Genom en av vågskura och bågsnitt bildad ginbalk av silver ginstyckad i blått, vari en sol av guld belagd med tre röda pilar i knippe, och grönt, vari en ekkvist av guld.
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En tvåbladig ört med klocklik kalk av guld mellan två vingar, varav dexter vinge är grön med vingpennor av guld och sinister vinge är blå med vingpennor av guld.
Registrering: SV-557
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...