Holmström, Tennerth

Sköld: I svart tre hasselblad förenade i trepass med ett blad riktat uppåt och två blad riktade nedåt åtföljda av tre hasselnötter i mitten, allt av guld.
Registrering: SV-335
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...