Jonzon, Jonas

Sköld: I blått en genomgående bro med ett spann, åtföljd ovan av en störtad plogbill lagd över två korslagda hammare, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ur en ring av veteax ett uppstigande svart lejon med röd beväring med en bössa av silver hängande över axeln och med båda tassarna hållande en treudd av guld.
Registrering: SV-604
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...