Klint, Jan

Sköld: Delad i blått och grönt genom två i mantelsnitt ställda strålar, mötande den nedre spetsen av en tiouddig stjärna och åtföljd nedan av ett ankare med tamp, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två flaggstänger av guld med var sin tretungad blå flagga belagd med en tiouddig stjärna; tungorna blå, av guld och gröna.
Registrering: SV-466
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...