König, Jan

Sköld: I blått en krönt man, i högra handen hållande en spira och med vänstra handen i sidan, stående på en kulle, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart korp med beväring av guld, i höger fot hållande en spira av guld, allt mellan två blåa plymer.
Registrering: SV-575
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...