Kronholm, Peter

Sköld: I blått en sittande varg med uppåtriktat huvud av silver med röd beväring åtföljd nedan av en av vågskuror bildad bjälke av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två svarta drakvingar.
Registrering: SV-472
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...