Kurki Lindblad, Evelina

Sköld: I blått fält bestrött med rosor av silver, en trana av silver med röd beväring, hållande ett nedåtvänt lindblad av guld i höger fot.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En trana av silver med röd beväring, hållande ett nedåtvänt lindblad av guld i höger fot.
Registrering: SV-524
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...