Landenstad, Anders

Sköld: Medelst störtat mantelsnitt delad i blått, vari ett avslitet varghuvud av silver, och silver, vari två av vågskuror bildade bjälkvis ställda blå kavlar.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande blå varg hållande ett ankare av silver krönt med en krona av guld.
Registrering: SV-416
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...