Larnhed, Jens-Jonathan

Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en grön skalbagge, och grönt, vari en hammare korslagd med en slägga, båda av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två horn av silver.
Registrering: SV-448
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...