Lejonborn, Johan

Sköld: I rött ett upprest tillbakaseende lejon av guld på vars rygg ett stående barn av silver med höger hand i lejonets gap och med vänster hand gripande om lejonets svans.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Mellan två oxhorn av silver en blå rundel med åtta virvelsnittssträngar moturs av silver och belagd med en åttauddig stjärna av silver.
Registrering: SV-183 och SVR 427/1992
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...