Lemne, Gösta

Sköld: Delad genom en av vågskuror bildad blå sträng i silver, vari ett på strängen seglande blått tremastat segelfartyg, och guld, vari en röd ros.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå björklövskrans omgivande en åttauddig stjärna av guld.
Registrering: SV-705
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...