Lidbeck, Per

Sköld: Delad i grönt, vari tre musselskal av silver ordnade ett över två, och av guld, vari ett rött mantuanskt kors.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppåtvänt musselskal av silver belagt med ett rött mantauanskt kors.
Registrering: SV-601
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...