Lindohf, Mariann

Sköld: I fält, medelst en vågskura delat i guld och blått, ett lejon av motsatta tinkturer och med röd krona och beväring, hållande en uppryckt lind, över vågskuran röd och därunder av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En skorsten av guld varur en uppkommande skorstensfejare med ansikte och händer av silver och med svarta kläder och kurpis, hållande i höger hand en lina med krejs, stånka och lod och i vänster hand en raffel, allt svart.
Registrering: SV-306 och SVR 775/2018
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...