Lod, Anders

Sköld: I silver en nedvänd blå spets, belagd med ett avslitet griphuvud av guld med röd beväring och åtföljd nedan av en av en vågskura bildad stam, av vågskuror fem gånger delad i blått och silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart grip med blå beväring och röd tunga hållande ett riksäpple av guld.
Registrering: SV-280
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...