Löfvenberg, Elisabeth

Sköld: I blått två stolpvis ställda ekblad, åtföljda nedan av en sänkt spets av hermelin.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En upprest mjöhund av guld.
Registrering: SV-389
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...