Lövhall, Egon

Sköld: I blått tre hästskor av silver med öppningen vänd uppåt och ställda en över två.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre blå lönnlöv i knippe belagda med en hästsko av silver med öppningen vänd uppåt.
Registrering: SV-496
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...