Lund, Mårten

Sköld: I blått en femuddig stjärna, omgiven av fyra stolpvis ställda ekblad, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två korslagda fjädrar, en av guld, en blå.
Registrering: SV-502
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...