Lundgren, Carl-Johan

Sköld: I fält, kluvet i guld och svart, en lilja åtföljd ovan av två liljekors, allt av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn, vartdera besatt med två eklöv av guld.
Registrering: SV-41
Teckning: Carl Anders Breitholtz

Du gillar kanske också...