Månefalk, Stefan

Sköld: I blått en sparre, åtföljd nedan av en liggande halvmåne och ovan av två motvända falkar, allt av guld och falkarna försedda med huva och bjällra av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver, hållande ett blått ankare i dess stock.
Registrering: SV-433 och SVR 816/2022
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...