Månstigen, René

Sköld: Av en av essnitt bildad balk av guld styckad i svart, vari en dextervänd halvmåne av guld, och grönt.
Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Mellan två buffelhorn av guld belagda med blå bjälkar, ett uppkommande svart vildsvin med beväring av guld.
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...