Månstigen, René

Sköld: Av en av essnitt bildad balk av guld styckad i svart, vari en tilltagande bildad måne av guld, och grönt.
Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppkommande svart vildsvin med beväring av guld mellan två buffelhorn av guld belagda med blå bjälkar.
Registrering: SV-712
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...