Molin, Lars

Sköld: I rött ett lejon av silver hållande en ekkvist av guld samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam delad medelst en vågskura i murverk av guld, och blått.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppkommande svärd av silver mellan två röda örnvingar.
Registrering: SV-573
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...