Nahas, Sami

Sköld: I blått en smal trippelsparre av silver mellan två femuddiga stjärnor av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett klot av guld mellan två blå falkvingar.
Registrering: SV-438
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...