Nilsson, Jörgen

Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt delad i rött, vari två fembladingar av silver, och silver, vari en röd lindorm med blå beväring.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett blått svärd med fäste av guld mellan två röda drakvingar, vardera belagd med ett jerusalemkors av guld.
Registrering: SV-374
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...