Nilsson, Zabina

Sköld: I svart en springande bakåtseende jackalop av silver åtföljd ovan av en sinister snedginstam av silver belagd med en balkvis ställd svart konstnärspensel under en balkvis ställd störtad svart hammare.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppväxande svart kvist med blad av silver och växande i en ögla mellan två jackalophorn av silver.
Registrering: SV-538
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...