Persson, Pelle

Sköld: I svart två korslagda svärd av silver med fästen av guld över ett treberg av guld, belagt med en röd sparre.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd grip med beväring av guld och krönt med en öppen krona av guld, uppstigande ur en krans av stolpvis ställda svärd av silver med fästen av guld och vinkelhakar av guld, gripens armar klädda i harnesk av silver med ledplåt av guld, hållande med ena framfoten ett svärd av silver med fäste av guld och med den andra en vinkelhake av guld.
Registrering: SV-691
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...