Vapen föBede, ritat av Davor Zovko.

Mitt vapen – Stefan Bede

Stefan Bede.

Stefan Bede.

Mitt vapen
Stefan Bede
styrelseledamot i Svenska Heraldiska Föreningen

I denna artikelserie intervjuas vapenbärare om deras vapen. Turen har kommit till den mångårige styrelseledamoten Stefan Bede.

Sköld: I svart fält en stormstege ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor, allt av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn.

När antogs vapnet?

– 1994, i sin nuvarande form.

Varför ser det ut just såhär?

– Jag gjorde en massa olika varianter med gripar och andra mytologiska djur. Det blev ganska mycket på en gång och jag försökte samtidigt ta reda på vad Bede betydde för att kanske kunna hitta något som var talande. Betydelsen som jag fann då var bid (som i att bida sin tid), uthållig och vördnadsvärd (men det har nog mer med Beda Venerabilis eller The Venerable Bede som han kallas att göra).

Vid den tiden hittade jag inget som passade in på dessa betydelser och när jag bläddrade igenom Casimir Sparre Lindes Variera heraldiska vapen mera så såg jag på sidan 134 en stormstege och föll för formen. Jag var såld.

Hur gjorde du när du antog vapnet?

– När jag var på det klara med att jag ville ha en stormstege i mitt vapen så gjorde jag runt 1992 en variant med en silverstege på svart botten. Senare kom det till min kännedom att ätterna von Bredow och Blanckenfjell i Sverige samt Fasti och Prange i Danmark hade ett vapen som var för snarlikt mitt. Så då fick jag göra några ändringar i tinkturerna och sedan lade jag till två stjärnor som jag hämtat från Västergötlands vapen.

Hur använder du ditt vapen?

Stefan Bedes Kamon broderad på ryggplattan (koshita) på hans hakama.

Stefan Bedes hakama.

Stefan Bedes kamon.

Stefan Bedes kamon.

Stefan Bedes vapenring med sigillavtryck

Stefan Bedes vapenring

– Jag har en vapenring som jag gläds åt varje dag sedan tjugo år tillbaka. Ex libris, avatarer, en tavla i hallen och så har jag gjort en översättning av vapnet till japansk heraldik. Denna Kamon eller mon har jag sedan låtit brodera på min hakama, den byx-kjol som man får lov att använda när man har uppnått en viss grad inom aikido. I den japanska traditionen så har man inte stjärnor med uddar utan de är helt runda, det är därför det ser ut som det gör.

Något mer du vill berätta?

– Att ha genomgått den här ”processen” själv, gör att jag kan relatera till de som vill ha min hjälp med att anta ett vapen. Jag kan även visa på att det är något som måste få ta tid. En jämförelse med tatueringar brukar få folk att förstå.
Jag tycker att det är bland det roligaste man kan göra, att hjälpa folk att skaffa sig ett vapen. För att göra talande vapen så är Svenskt ortnamnslexikon oumbärligt!

 

Vapen Bede ritat av Björn Fridén

Du gillar kanske också...