Petzén, Per Göran

Sköld: Av tre kopplade fyrkanter av guld styckad i blått och rött, varvid fyrkanterna är belagda med en eldsflamma, en sol respektive ett äpple, alla röda.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd eskulapstav med orm av guld med röd tunga mellan sex blå fjädrar, ordnade tre och tre.
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...