Pilblad, Alexander

Sköld: I rött två treblad av silver över pilspets av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett grönt anderaskors.
Registrering: SV-7 och SVR 692/2008
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...