Rindborg, Gabriel

Sköld: I svart en fyruddig, som en snedruta ställd skans av silver med fyra bastioner och i mitten ett krönt kvinnohuvud av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart borg varur ett uppstigande krönt kvinnohuvud av guld.
Registrering: SV-463
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...