Risbecker, Tomas

Sköld: I blått en stolpvis ställd ospänd knappharka av guld och däröver en av en vågskura bildad ginstam av guld belagd med fyra bjälkvis ordnade röda rosor.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En merkuristav av guld med röda ormar mellan två blå vingar med vingpennor av guld.
Registrering: SV-117 och SVR 586/2000
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...