Rix, Timmy

Sköld: I ett fält, av en tinnskura delat i silver och blått, en palm med gröna blad och med stam av silver överlagd med ett gående tillbakaseende lejon av guld med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En prästkrageblomma av silver med blombotten av guld, omgiven av en grön lagerkrans.
Registrering: SV-368
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...