Rosenlund, Björn

Vapen: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i rött, vari två rosor av guld, och guld, vari ett rött kittelmärke.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två korslagda värjor av guld med röda fästen.
Teckning: Lars Trägen

Du gillar kanske också...