Rosholm, Mathias

Sköld: I guld fem i kors ställda röda rosor över en av en bågskura bildad röd stam.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: På en grön kulle en i kors spaljerad rosenbuske med fem röda rosor.
Registrering: SV-55
Teckning: Carl Anders Breitholtz

Du gillar kanske också...