Runander, Gustav

Sköld: Ginstyckad i silver, vari ett rött brinnande hjärta, och rött, vari en öppen bok av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett rött georgskors mellan två kronhjortshorn av silver.
Registrering: SV-678
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...