Segersson, Carl

Sköld: I blått ett latinskt kors omgivet av en lagerkrans och nedan åtföljt av en av en korsskura bildad stam, allt av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett med krona av guld krönt rött gående lejon hållande en korsstång av silver med blå fanduk.
Registrering: SV-511
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...