Sidiropoulos, Adam

Sköld: I rött en uppkommande dubbelörn av guld, med ett rött patriarkkors över bröstet, och ovan åtföljt av två eldstål av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En jordglob av silver med röda landmassor och överlagd av ett patriarkkors.
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...