Silfverschiöld, Jonny

Sköld: Styckad i silver och blått och belagd med ett sittande lejon styckat i svart och guld samt med röd beväring, däröver en ginstam, två gånger kluven i blått, vari en liggande måne av guld, silver, vari ett rött svävande andreaskors, och svart, vari en liggande måne av silver.
Hjälmtäcke: Blått och svart fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En med huvud och fotstycke försedd avlång och bruten sköld av silver mellan två blå vingar.
Registrering: SV-697
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...