Silfverschiöld, Jonny

Sköld: Styckad i silver och blått belagd med ett sittande lejon styckat i svart och guld med röd beväring, allt ovan åtföljt av en ginstam, två gånger kluven i blått, vari en liggande måne av guld, och silver, vari ett rött svävande andreaskors, och svart, vari en liggande måne av silver.
Hjälmtäcke: Blått och svart fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En med huvud och fostycke försedd avlång och bruten sköld av silver mellan två blå vingar.
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...