Sjöholm, Truls

Sköld: I rött ett bevingat torn av silver med ett fönster och en öppen port med röda dörrar, stående på en av en bågskura bildad, och av en vågskura i guld och blått delad, stam.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: Ett bevingat krenelerat torn av silver med ett fönster och en öppen port med röda dörrar.
Registrering: SV-428
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...