Sköldekrans, Thord

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari ett avhugget rött drakhuvud och ett avslitet svart björnhuvud med röd beväring, och blått, vari en stork av silver med röd beväring och med en orm av guld i näbben.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En bepansrad arm med obehandskad hand av silver, hållande en yxa av silver med svart skaft, allt mellan två vesselhorn delade i blått och guld respektive guld och blått.
Registrering: SV-590 och SVR 799/2020
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...