Stålnacke, Ulrika

Sköld: Genom ett dalsnitt delad i blått, vari ett älgkranium med horn av guld, och silver, vari en av grankvistskura bildad grön stam.
Registrering: SV-671
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...