Nytt militärt förband och nytt heraldiskt vapen

1 januari 2016 bildades Försvarsmaktens telekomunikations- och informationssystemsförband med akronymen FMTIS. Förbandet har nu fått ett vapen : vars officella blasonering från Riksarkivet lyder ”I blått fält tre ginbalksvis ställda blixtar av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.” Blixtarna visar på förbandets verksamhets områden inom telekomunikation och informationssystem. Den kungliga kronan visar på en statlig myndighet och svärdet på att det är ett Försvarsmaktsgemensamt förband.

Enligt kontakt med Försvarsmaktens traditionsnämnd så är även en fana på väg att utarbetas för det nya förbandet. Det är en kvalificerad gissning av artikelförfattaren att denna troligen kommer att utgå från FMTIS vapensköld.

Du gillar kanske också...