Staude, Kristina

Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i silver, vari två korslagda blå fjäderpennor, och blått, vari ett kastanjeblad av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre fjäderpennor, de båda yttre blå, den i mitten av silver.
Registrering: SV-286
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...