Stehr, Micael

Sköld: Delad i blått, vari en med snittet förenad uppstigande övre hälft av en gyllene tolvuddig stjärna, och guld, vari ett städ, på vardera sidan åtföljt av ett hasselblad, allt blått.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett blått hasselblad och en fjäderpenna av guld utgående från samma punkt.
Registrering: SV-20
Teckning: Carl Anders Breitholtz

Du gillar kanske också...