Stenlund, Leif

Sköld: I rött en balk av hermelin belagd med en röd fjäderpenna, åtföljd ovan av tre träd, två över ett, och nedan av tre stenbumlingar, en över två, alla av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två liggande konvexa deltoider, sammankopplade i den trubbiga spetsen.
Registrering: SV-727
Teckning:
 Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...