Stiuvhart, Carl Johan

Sköld: Av en treradig av silver och blått schackrutad ginbalk ginstyckad i guld, vari tre blå femuddiga stjärnor ordnade två över en, och blått, vari tre korsade spikkors av guld ordnade ginbalksvis.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring, hållande i höger tass en stridsyxa av guld och i vänster en sporre av guld.
Registrering: SV-594
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...