Stolpe, Anders

Sköld: I rött en stolpe av silver belagd med en svävande smal svart stolpe och åtföljd på var sida av en svävande smal stolpe av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd drake stödjande sig på framfötterna.
Registrering: SV-363
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...